Print Wie komt in aanmerking voor een uitkering?

Voor wie?

De DES-vroeggeboorteregeling is bedoeld voor de 3e generatie DES-betrokkenen: te vroeg geboren kinderen van DES-dochters. Het gaat om een schaderegeling die voorziet in een uitkering bij vroeggeboorteschade.

In de onderstaande informatie is kort samengevat voor wie de regeling is bedoeld. U vindt de volledige informatie in artikel 1 van de Vaststellingsovereenkomst (zie Wat is het DES Fonds?).

Wie komt in aanmerking voor een uitkering?

Zwangerschappen van DES-dochters eindigen vaker met een vroeggeboorte dan zwangerschappen van andere vrouwen. Als prematuur (= te vroeg) geboren kind van een DES-dochter kunt u in aanmerking komen voor een uitkering:

  • als uw oma van moederszijde vóór 1977 DES-preparaten heeft gebruikt tijdens de zwangerschap; én
  • als uw oma in die tijd in Nederland woonde of verbleef; én
  • als uw oma de DES-preparaten in Nederland heeft verkregen; én
  • als uw moeder uit die zwangerschap is geboren en is blootgesteld aan DES; én
  • als de zwangerschap van uw moeder, waaruit u bent geboren, minder dan 37 weken heeft geduurd; én
  • als u blijvende schade ondervindt van uw vroeggeboorte ten gevolge van de handicaps die genoemd worden op de pagina vroeggeboorteschade. Om in aanmerking te komen voor een uitkering moet u kunnen aantonen dat u aan die voorwaarden voldoet, zoals deze zijn beschreven in de Vaststellingsovereenkomst. Daar zijn ook uitsluitingen beschreven.

Om aan te tonen dat u aan de voorwaarden voldoet moet u bewijsdocumenten leveren. Via de tabs op de menubalk bovenin het beeld (8 tot 18 jaar, ouder dan 18 jaar of jonger dan 18 jaar) vindt u meer uitleg over bewijs leveren.

U kunt ook de volledige tekst over de bewijsvoering lezen in de Vaststellingsovereenkomst lezen. Klik hier.

Top