Print Aanvragen Versturen aan het DES Fonds En dan? Bezwaar Toelichting

Uitkering aanvragen

Als u jonger bent dan 18 jaar (en tenminste 8 jaar) kunt u een voorlopige uitkering aanvragen, als:

Aanvragen

Print het Aanvraagformulier voorlopige uitkering dat u hier kunt downloaden.

DES Fonds
Dr. Lelykade 22a
2583 CM Den Haag

Vul het formulier in en onderteken het. Voeg de volgende bijlagen bij:

  • kopie van uw identiteitsbewijs.
  • kopie van het identiteitsbewijs van de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
  • toestemmingsverklaring van uw moeder tot inzage in haar dossiers (onderdeel van het formulier).
Top

Versturen aan het DES Fonds

Maak een kopie voor uzelf. Verstuur het aanvraagformulier met de benodigde bijlagen naar het DES Fonds. Wacht vervolgens op bericht van het DES Fonds.

Top

En dan?

Het DES Fonds stuurt u het verzoek om bewijsdocumenten te sturen. Daarbij zit een overzicht van de bewijsdocumentendie nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag. Wacht dus eerst op bericht van het DES Fonds.

Als u alle gevraagde bewijsdocumenten hebt opgestuurd, wordt uw aanvraag beoordeeld. De beoordeling wordt in principe binnen 4 maanden uitgevoerd.

Voor informatie over de beoordeling: klik hier.
Voor informatie over bewijs leveren: zie B. Bewijs leveren.

Top

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing van het DES Fonds op uw aanvraag, kunt u een bezwaarbrief schrijven aan:

het bestuur van het DES Fonds,
Dr. Lelykade 22a,
2583 CM DEN HAAG.

Top

Toelichting

Voorlopige uitkering

Indien u 8 jaar of ouder bent en nog geen 18 jaar en u voldoet aan de voorwaarden van de regeling, kan een voorlopige uitkering worden toegekend op uw aanvraag. De definitieve uitkering kan pas worden bepaald op de leeftijd van 18 jaar.

De berekening gebeurt volgens de uitgangspunten en rekenformules van de Vaststellingsovereenkomst (VSO). U vindt daarover aanvullende informatie in Hoofdstuk 5 van het DES-Rapport inzake de grondslagen van een uitkeringsregeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters. Dit hoofdstuk kunt u hier downloaden.

Meer uitleg vindt u in het linkerkeuzemenu onder DES-vroeggeboorteregeling.

Voor een definitieve uitkering moet u opnieuw een aanvraag indienen bij het DES Fonds. Deze vervolgaanvraag kunt u indienen, zodra u de leeftijd van 18 jaar bereikt (maar moet vóórdat u 20 jaar wordt bij het DES Fonds binnen zijn). Voor meer informatie over de aanvraag definitieve uitkering, klik hier.

Top

Toestemming moeder tot inzage van haar dossier

Bepaalde bewijsdocumenten moeten uit de medische dossiers van uw moeder komen. Dat kan gaan om bewijs van de DES-blootstelling of informatie over de zwangerschap en vroeggeboorte.

Mogelijk heeft uw moeder in 2007 of later zelf een uitkering aangevraagd bij het DES Fonds en daarvoor bewijsdocumenten aangeleverd. Deze documenten kunnen misschien ook van nut zijn voor uw aanvraag.

Het DES Fonds mag de dossiers van uw moeder niet zomaar betrekken bij uw aanvraag. Uw moeder moet daarvoor toestemming geven aan het DES Fonds; dat geldt ook voor dossiers die misschien later nog door haar aangeleverd moeten worden.

Bij het aanvraagformulier zit een formulier waarmee uw moeder die toestemming kan geven. Laat u haar het formulier invullen.

Top