Print Uiterste aanvraagdatum Aanvragen Bezwaar Welk aanvraagformulier? Versturen aan het DES Fonds En dan? Toelichting Toestemming moeder tot inzage van haar dossier

Uitkering aanvragen

U kunt een definitieve uitkering aanvragen, als

Uiterste aanvraagdatum

De definitieve aanvraag moet u indienen uiterlijk vóórdat u 20 jaar wordt.

Als u op 16 maart 2015 (start van de regeling) al 18 jaar of ouder was, kunt u de definitieve aanvraag tot uiterlijk 16 maart 2017 indienen (binnen twee jaar nadat de vroeggeboorteregeling definitief van kracht werd).

Top

Aanvragen

Print het Aanvraagformulier definitieve uitkering dat u hier kunt downloaden.

Vul het formulier in en onderteken het. Voeg de volgende bijlagen bij:

  • kopie van uw identiteitsbewijs.
  • kopie van het identiteitsbewijs van de wettelijk vertegenwoordiger (indien van toepassing).
  • toestemmingsverklaring van uw moeder tot inzage in haar dossiers (indien nog niet eerder afgegeven).
Top

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing van het DES Fonds op uw aanvraag, kunt u een bezwaarbrief schrijven aan:

het bestuur van het DES Fonds,
Dr. Lelykade 22a,
2583 CM DEN HAAG.

Top

Welk aanvraagformulier?

Twijfelt u welk formulier u nodig heeft, neem dan contact op met het DES Fonds.

DES Fonds
Dr. Lelykade 22a
2583 CM Den Haag.

Top

Versturen aan het DES Fonds

Maak een kopie voor uzelf. Verstuur het aanvraagformulier met de benodigde bijlagen naar het DES Fonds. Wacht vervolgens op bericht van het DES Fonds.

Top

En dan?

Het DES Fonds stuurt u het verzoek om bewijsdocumenten te sturen. Daarbij zit een overzicht van de bewijsdocumenten die nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag. Wacht dus eerst op bericht van het DES Fonds.

Als u alle gevraagde bewijsdocumenten hebt opgestuurd, wordt uw aanvraag beoordeeld. De beoordeling wordt in principe binnen 4 maanden uitgevoerd. Voor informatie over de beoordeling: klik hier. Voor informatie over bewijs leveren: zie Bewijs leveren.

Top

Toelichting

Voorlopige uitkering

Op een aanvraag vanaf 18 jaar wordt een definitief schadebedrag bepaald, onder voorwaarde dat de aanvrager in aanmerking komt voor een uitkering.

De berekening gebeurt volgens de uitgangspunten en rekenformules van de Vaststellingsovereenkomst (VSO). U vindt daarover aanvullende informatie in Hoofdstuk 5 van het DES-Rapport inzake de grondslagen van een uitkeringsregeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters. Dit hoofdstuk kunt u hier downloaden.

Meer uitleg vindt u in het linkerkeuzemenu onder DES-vroeggeboorteregeling.

Voor een definitieve uitkering moet u opnieuw een aanvraag indienen bij het DES Fonds. Deze vervolgaanvraag kunt u indienen, zodra u de leeftijd van 18 jaar bereikt (maar moet vóórdat u 20 jaar wordt bij het DES Fonds binnen zijn). Voor meer informatie over de aanvraag definitieve uitkering, klik hier.

Top

Toestemming moeder tot inzage van haar dossier

Bepaalde bewijsdocumenten moeten uit de medische dossiers van uw moeder komen. Dat kan gaan om bewijs van de DES-blootstelling of informatie over de zwangerschap en vroeggeboorte.

Mogelijk heeft uw moeder in 2007 of later zelf een uitkering aangevraagd bij het DES Fonds en daarvoor bewijsdocumenten aangeleverd. Deze documenten kunnen misschien ook van nut zijn voor uw aanvraag.

Het DES Fonds mag de dossiers van uw moeder niet zomaar betrekken bij uw aanvraag. Uw moeder moet daarvoor toestemming geven aan het DES Fonds; dat geldt ook voor dossiers die misschien later nog door haar aangeleverd moeten worden.

Bij het aanvraagformulier zit een formulier waarmee uw moeder die toestemming kan geven. Laat u haar het formulier invullen.

Top