Print Vaststellingsovereenkomst DES-vroeggeboorteregeling Rapport DES-vroeggeboorteregeling De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade Kosten maken? BEM-rekening Meer over DES DES Fonds schaderegeling voor DES-moeders, -dochters en -zonen

Achtergrondinformatie

Vaststellingsovereenkomst DES-vroeggeboorteregeling

De DES-vroeggeboorteregeling is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Deze overeenkomst is door de rechter getoetst. De rechter heeft de overeenkomst algemeen verbindend verklaard op basis van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade. Dat betekent dat deze vaststellingsovereenkomst de regeling is waarmee schade wordt afgewikkeld die ontstaan kan zijn door de vroeggeboorte van kinderen van DES-dochters. Download hier de vaststellingsovereenkomst; voor de bijlagen: klik hier.

Top

Rapport DES-vroeggeboorteregeling

In het DES RAPPORT Inzake de grondslagen van een uitkeringsregeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters staan achtergronden en grondslagen van de uitkeringsregeling. Dit rapport kunt u hier downloaden.

Top

De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade

De DES-vroeggeboorteregeling is ontstaan door een overeenkomst tussen de partijen die betrokken zijn bij de DES-geschiedenis: het DES Centrum als belangenorganisatie van DES-betrokkenen, de farmaceutische bedrijven die indertijd DES in Nederland op de markt brachten en de verzekeraars van die farmaceutische bedrijven.

Met een regeling die voldoet aan de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) kan door alle aangewezen gedupeerden op gelijke wijze en zonder langdurige, kostbare en onzekere procedures een uitkering worden verkregen. Hier vindt u informatie over die wet. Kijk op wetten.overheid.nl (zoeken op Titel: collectieve afwikkeling massaschade) voor meer informatie over de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM).

Deze wet is van toepassing op de regeling tussen farmaceutische bedrijven, verzekeraars, DES Fonds en DES Centrum. Kijk hier voor de volledige tekst van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over de uitkeringsregeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters.

Top

Kosten maken?

Als u bewijsdocumenten gaat opvragen, kan het zijn dat de arts of het ziekenhuis u een rekening stuurt voor gemaakte kosten. Over de kosten van het verstrekken van kopieën van uw dossier vindt u meer informatie in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). De WGBO regelt onder meer dat u recht hebt op inzage in uw eigen medisch dossier (met uitzondering van persoonlijke werkaantekeningen die uw arts in het dossier noteert) en dat u daar een kopie van kunt krijgen als u daarom vraagt.

Wanneer het DES Fonds u vraagt een artsformulier in te laten vullen door een arts, kan de arts u daarvoor een declaratie sturen. De hoogte van die declaratie is bijvoorbeeld afhankelijk van de hoeveelheid tijd die de arts u doorberekent.

Top

BEM-rekening

Wanneer het DES Fonds een uitkering toekent aan een minderjarige aanvrager, wordt het geld uitsluitend gestort op een rekening onder BEM-clausule: Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Bij een rekening met BEM-clausule kan een minderjarige niet aan het geld op zijn rekening komen. Ook de ouders mogen geen geld opnemen van de rekening, tenzij met toestemming van de kantonrechter. Zodra het kind 18 jaar wordt, vervalt de clausule. De rente die de bank vergoedt en eventueel andere bijschrijvingen zijn wel vrij opneembaar.

U kunt als ouder bij een bank een rekening onder BEM-clausule openen voor uw minderjarige kind. Bij de meeste banken dient wel een beschikking van de kantonrechter aan zo’n verzoek ten grondslag te liggen. Hierom kan schriftelijk worden verzocht bij de kantonrechter in de buurt.

Top

Meer over DES

Voor informatie over DES kunt u terecht op de site van het DES Centrum, de Nederlandse belangenorganisatie van DES-betrokkenen. Op hun site staat meer informatie over DES: de geschiedenis van DES in Nederland, de gevolgen van DES en de medische zorg voor DES-betrokkenen. U vindt er ook ervaringsverhalen, en links naar de social media van het DES Centrum: www.descentrum.nl.

Hulp nodig?

Het DES Centrum kan ook helpen bij het indienen van de aanvraag. Als u, na het lezen van alle informatie op deze site, toch nog vragen hebt of ergens mee vastloopt, dan kunt u hulp inroepen van het DES Centrum.

Top

DES Fonds schaderegeling voor DES-moeders, -dochters en -zonen

Er is sinds 2007 ook een schaderegeling voor DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen. Die regeling staat nog open voor DES-betrokkenen bij wie minder dan 1 jaar geleden DES-gerelateerde aandoeningen aan het licht zijn gekomen. Hier vindt u informatie over de DES Schaderegeling voor moeders, dochters en zonen: www.desfonds.nl.

Top