Print Aanmelden Wanneer aanvragen?

Aanmelden

Als een te vroeg geboren kind van een DES-dochter jonger is dan 8 jaar, kan er nog geen uitkering worden aangevraagd bij het DES Fonds.

Bij kinderen jonger dan 8 jaar is nog niet te meten en te voorzien wat de effecten van de vroeggeboortehandicaps zijn. Daarom kan een aanvraag op zijn vroegst worden beoordeeld vanaf de leeftijd van 8 jaar.

U kunt uw kind wel alvast aanmelden bij het DES Fonds.

Hoe eerder het DES Fonds weet hoeveel aanvragen met welke aandoeningen verwacht kunnen worden, des te eerder kan het DES Fonds inschatten of het vermogen toereikend is om alle aanspraken op een uitkering te kunnen honoreren.

En ook of een eventuele aanvulling kan worden toegekend op de uitkeringen die worden gedaan.

Top

Wanneer aanvragen?

Kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar kunnen een voorlopige uitkering aanvragen, zodra het kind 8 jaar is geworden.

LET OP:
U krijgt NIET automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. U dient zelf de aanvraag op te starten, ook als u uw kind al voor het 8 jaar werd hebt aangemeld bij het DES Fonds.

Voor meer informatie en het aanvraagformulier: ga naar tabblad 8 tot 18 jaar.

Top