Print

Vroeggeboorteschade

In de DES-vroeggeboorteregeling is omschreven wat we verstaan onder vroeggeboortehandicaps. Dat overzicht is vastgesteld door deskundigen op basis van wetenschappelijke kennis en inzichten. Andere gezondheidsproblemen dan de hier genoemde aandoeningen vallen buiten de DES-vroeggeboorteregeling.

De onderstaande informatie is een eenvoudige samenvatting over de vroeggeboortehandicaps. Klik hier en u vindt de volledige informatie.