Print Nieuws Regeling voor DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen

Regeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters

Deze website is bedoeld voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters die in aanmerking willen komen voor een uitkering van het DES Fonds. Een DES-dochter is een vrouw die vóór haar geboorte heeft blootgestaan aan DES. Haar moeder heeft DES gebruikt tijdens de zwangerschap.

De regeling om te kunnen komen tot een uitkering aan deze te vroeg geboren kinderen is vanaf 17 maart 2015 van kracht.

We noemen de regeling op deze site kortweg DES-vroeggeboorteregeling.

U vindt hier uitgelegd:

  • wat het DES Fonds is
  • wat de DES-vroeggeboorteregeling inhoudt
  • voor wie deze regeling bedoeld is
  • welke vroeggeboortehandicaps onder de regeling vallen. De site biedt ook de mogelijkheid om de aanvraag te starten.

De informatie op deze website is een vereenvoudigde weergave van de DES-vroeggeboorteregeling van het DES Fonds. U kunt aan deze site dan ook geen recht op een uitkering ontlenen.

Onder de keuze Wat is het DES Fonds? in de linkerkolom vindt u een link naar de Vaststellingsovereenkomst met bijlagen en het bijbehorende Rapport met bijlagen waarin de volledige regeling is beschreven.

Nieuws

Onder Nieuws in het linker keuzemenu vindt u eventuele berichtgeving over de regeling.

Ook het DES Centrum houdt u op de hoogte van ontwikkelingen. Het DES Centrum is de Nederlandse belangenorganisatie voor mensen die persoonlijk geraakt zijn door de gevolgen van DES-gebruik. Het DES Centrum kan ook helpen bij het indienen van de aanvraag. Als u, na het lezen van alle informatie op deze site, toch nog vragen hebt of ergens mee vastloopt, dan kunt u hulp inroepen van het DES Centrum.

Top

Regeling voor DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen

Op 14 maart 2007 werd een uitkeringsregeling voor DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen van kracht. Indien deze DES-betrokkenen met bepaalde aandoeningen te maken hebben (gekregen), konden zij een uitkering aanvragen uit het DES Fonds. Het aanvragen van een uitkering is nog tot 2033 mogelijk voor DES-moeders, -dochters of -zonen die alsnog een aandoening krijgen die het gevolg kan zijn van hun DES-geschiedenis.

Voor meer informatie over deze eerste regeling kunt u kijken op www.desfonds.nl.

Top