Print Bestuur Schaderegeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters Schaderegeling voor DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen

Wat is het DES Fonds

Het DES Fonds is de uitvoeringsorganisatie van twee schaderegelingen:

Deze regelingen voorzien in uitkeringen ineens aan personen met gezondheidsschade die het gevolg kan zijn van DES. Er zijn geen uitkeringen voor DES-betrokkenen die geen aandoeningen hebben als gevolg van de DES-blootstelling.

De schaderegelingen die het DES Fonds uitvoert zijn op grond van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) algemeen verbindend verklaard. Dat betekent voor degenen die daardoor zijn gebonden dat deze regelingen de enige mogelijkheden zijn om een beroep te doen op schadevergoeding in verband met DES. Klik hier voor meer informatie over de WCAM.

Bestuur

Het bestuur van het DES Fonds staat onder voorzitterschap van Kitty Lieverse. Het bestuur bestaat verder uit Pieter van Regteren Altena, secretaris, en Derk-Jan van der Kolk, penningmeester.

Top

Schaderegeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters

Farmaceutische bedrijven, verzekeraars, DES Fonds en DES Centrum hebben in 2005 eerst een regeling getroffen die het mogelijk maakt dat DES-moeders, -dochters en -zonen met bepaalde aandoeningen in aanmerking komen voor een uitkering. Voor informatie over deze regeling, klik hier.

Na de totstandkoming van de eerste regeling hebben deskundigen zich gebogen over de mogelijkheid van een tweede schaderegeling: die voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters. Deze kinderen ondervinden geen schade door directe inwerking van het DES-hormoon, maar mogelijk wel door hun vroeggeboorte die met de DES-blootstelling van hun moeder verband kan houden.

In 2013 zijn de farmaceutische bedrijven, hun verzekeraars, het DES Fonds en het DES Centrum een tweede regeling overeengekomen voor een 'Collectieve partiële afwikkeling van schade die mogelijk verband houdt met DES-gebruik tijdens zwangerschap en die bestaat in financiële gevolgen van handicaps die mogelijk voortvloeien uit een te vroege geboorte’. Deze regeling heet kortweg: DES-vroeggeboorteregeling en wordt uitgevoerd vanaf 17 maart 2015.

Op deze website vindt u alleen informatie over de DES-vroeggeboorteregeling.

De officiële regeling is vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst met bijlagen. De Vaststellingsovereenkomst (VSO) kunt u hier downloaden; voor de bijlagen: klik hier.

Naast de Vaststellingsovereenkomst is ook een rapport beschikbaar: DES-rapport inzake de grondslagen van een uitkeringsregeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters. Dit rapport kunt u hier downloaden.

Top

Schaderegeling voor DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen

Farmaceutische bedrijven, verzekeraars, DES Fonds en DES Centrum hebben in 2005 eerst een regeling getroffen die het mogelijk maakt dat DES-moeders, -dochters en -zonen met bepaalde aandoeningen in aanmerking komen voor een uitkering.

Deze partijen hebben zich tijdens de onderhandelingen over de regeling laten bijstaan door deskundigen op juridisch en medisch gebied.

In 2007 trad de uitkeringsorganisatie van het DES Fonds in werking. DES-moeders (1e generatie), -dochters en -zonen (2e generatie) die al langer bestaande aandoeningen hadden, hebben inmiddels een uitkering aan kunnen vragen.

Het DES Fonds staat nog tot 2033 open voor 1e en 2e generatie DES-betrokkenen die alsnog een aandoening krijgen die het gevolg kan zijn van hun DES-geschiedenis.

Informatie over de schaderegeling voor DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen, vindt u op www.desfonds.nl.

Top