Print Eerste regeling voor DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen Contact

Informatie voor Artsen

Om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering uit de Uitkeringsregeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters, te verstrekken door het DES Fonds, moeten DES-betrokkenen medische gegevens aanleveren.

Dat betreft dossiers over de zwangerschap en vroeggeboorte van de moeder van het te vroeg geboren kind.

Daarnaast moet de aanvrager (het te vroeg geboren kind) dossiers over de vroeggeboortehandicap(s) aanleveren en de ernst van de gevolgen die hij/zij ondervindt. Veelal zal het gaan om dossiers van de huisarts, kinderarts, en de specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van de handicap(s).

Wanneer sprake is van verlies van arbeidsvermogen, dient de aanvrager ook UWV-dossiers aan te leveren.

De DES Fonds vroeggeboorteregeling is per 17 maart 2015 opengesteld voor het doen van aanvragen. Vanaf die tijd kunt u verzoeken verwachten om dossiers te leveren.

Het DES Fonds heeft de beroepsverenigingen van alle relevante artsen of behandelaren middels een brief, een informatieblad en een nieuwsbericht verzocht om ruimhartige medewerking bij het verstrekken van medische informatie.

Meer informatie over de regeling vindt u hier op deze website.

De regeling is vastgelegd in de Vaststellingsovereenkomst (VSO). De Vaststellingsovereenkomst kunt u hier downloaden; voor de bijlagen: klik hier.

Meer informatie over DES krijgt u bij het DES Centrum, dat sinds 1981 de belangen van DES-betrokkenen behartigt. Het DES Centrum informeert betrokkenen en medisch professionals, verzorgt lotgenotencontact en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Het DES Centrum is mede-ondertekenaar van de regeling.

Eerste regeling voor DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen

Op 14 maart 2007 ging een andere uitkeringsregeling van het DES Fonds van start. Deze regeling betreft het doen van uitkeringen aan DES-moeders, DES-dochters en DES-zonen. Lees hierover meer op de site van het DES Fonds.

Top

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het DES Fonds.

Top