Print Aanvragen Versturen aan het DES Fonds En dan?

Aanmelden

Als een te vroeg geboren kind van een DES-dochter jonger is dan 8 jaar, kan er nog geen uitkering worden aangevraagd bij het DES Fonds.

Bij kinderen jonger dan 8 jaar is nog niet te meten en te voorzien wat de effecten van de vroeggeboortehandicaps zijn. Daarom kan een aanvraag op zijn vroegst worden beoordeeld vanaf de leeftijd van 8 jaar.

U kunt uw kind wel alvast aanmelden bij het DES Fonds.

Hoe eerder het DES Fonds weet hoeveel aanvragen met welke aandoeningen verwacht kunnen worden, des te eerder kan het DES Fonds inschatten of het vermogen toereikend is om alle aanspraken op een uitkering te kunnen honoreren.

En ook of een eventuele aanvulling kan worden toegekend op de uitkeringen die worden gedaan.

Aanvragen

Print het aanmeldingsformulier dat u hier kunt downloaden.

DES Fonds
Dr. Lelykade 22a
2583 CM DEN HAAG.

Vul het formulier in en onderteken het. Voeg de volgende bijlagen bij:

  • kopie van uw identiteitsbewijs.
  • kopie van het identiteitsbewijs van de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
  • toestemmingsverklaring van uw moeder tot inzage in haar dossiers (onderdeel van het formulier).
Top

Versturen aan het DES Fonds

Maak een kopie voor uzelf. Verstuur het aanvraagformulier met de benodigde bijlagen naar het DES Fonds. Wacht vervolgens op bericht van het DES Fonds.

Top

En dan?

U ontvangt een ontvangstbevestiging en een registratienummer als het formulier ingevuld en ondertekend bij het DES Fonds is binnengekomen.

Het DES Fonds geeft u de mogelijkheid om ook alvast bewijsdocumenten van DES-blootstelling te leveren.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier krijgt u van het DES Fonds instructie over de documenten die u alvast kunt aanleveren. Voor u kan het voordelig zijn deze bewijsdocumenten te verzamelen en al aan het DES Fonds te sturen. Hoe eerder u het bewijs van blootstelling veilig stelt, des te kleiner is de kans dat dossiers niet meer beschikbaar zijn.

Top