Print Gevolgen van DES

Wat is Des

DES (diëthylstilbestrol) is een kunstmatig vrouwelijk hormoon. Vanaf 1947 zijn in Nederland DES-preparaten voorgeschreven aan zwangere vrouwen. Men dacht dat DES kon helpen om vroeggeboorten en miskramen te voorkomen. DES werd gemaakt door verschillende fabrikanten, in diverse toedieningsvormen. Iedere fabrikant had zijn eigen merknaam en verpakking. Bijlage II van de Vaststellingsovereenkomst geeft een lijst van merknamen.

In de loop van de tijd zijn er verbanden gelegd tussen blootstelling aan DES tijdens de zwangerschap en (soms ernstige) aandoeningen bij DES-moeders en hun kinderen. Het voorschrijven van DES-preparaten tijdens de zwangerschap is in Nederland na 1976 niet meer toegestaan.

Gevolgen van DES

  • Voor de 1e generatie: DES-moeders:
    De vrouwen die DES gebruikten noemen we DES-moeders. Zij hebben een groter risico dan andere vrouwen om borstkanker te krijgen.

  • Voor de 2e generatie: DES-dochters en DES-zonen:
    DES-dochters en DES-zonen zijn kinderen van DES-moeders. Alleen kinderen die geboren zijn uit zwangerschappen waarin de moeder DES gebruikte, zijn DES-dochter of DES-zoon. Bij DES-dochters en DES-zonen kan blootstelling aan DES vóór hun geboorte leiden tot bepaalde afwijkingen van de geslachtsorganen. Dat heeft verschillende gevolgen. Een van die gevolgen is dat DES-dochters die zwanger worden vaker vroeggeboorten krijgen dan andere vrouwen.

  • Voor de 3e generatie: te vroeg geboren kinderen van DES-dochters:
    Te vroeg geboren kinderen van DES-dochters kunnen gezondheidsschade ondervinden door aandoeningen vanwege hun vroeggeboorte. Dit is geen schade door rechtstreekse inwerking van het DES-hormoon.

Op de site van het DES Centrum vindt u uitgebreide informatie over DES, de DES-geschiedenis in Nederland en de gevolgen van blootstelling aan DES-hormonen tijdens zwangerschap of voor de geboorte. Het DES Centrum is de Nederlandse belangenorganisatie voor mensen die persoonlijk geraakt zijn door de gevolgen van DES.

Top