Print Verzamelen van bewijsdocumenten Versturen aan het DES Fonds En dan? Toelichting - soorten bewijsdocumenten

Bewijs leveren

In de onderstaande informatie is kort samengevat hoe u bewijs kunt leveren bij uw aanvraag. Klik hier voor de volledige informatie in Bijlage III van de Vaststellingsovereenkomst. U vindt informatie over bewijs en criteria:

Om een uitkering te kunnen krijgen moet u bewijsdocumenten leveren.

Deze bewijsdocumenten moeten aantonen:

 1. Dat uw moeder een DES-dochter is volgens de regels van het DES Fonds (Bewijs DES-blootstelling).
 2. Dat u geboren bent uit een zwangerschap die minder dan 37 weken heeft geduurd (Bewijs vroeggeboorte).
 3. Dat u een of meer aandoeningen hebt die genoemd worden in de DES-vroeggeboorteregeling (Bewijs vroeggeboortehandicaps).

Nadat u het aanvraagformulier hebt ingediend bij het DES Fonds, ontvangt u instructie over de bewijsdocumenten die u vervolgens dient aan te leveren.

Heeft u vóórdat u 18 jaar werd een voorlopige uitkering van het DES Fonds ontvangen?

Dan heeft u al een aantal bewijsdocumenten geleverd. U hoeft in dat geval niet opnieuw bewijsdocumenten te sturen over de DES-blootstelling en over de vroeggeboorte.

Weet u niet meer of u eerder een aanvraag voor een voorlopige uitkering hebt ingediend, neem dan contact op met het DES Fonds.

Verzamelen van bewijsdocumenten

Bewijsdocumenten moeten van verschillende artsen komen. Vaak dient u kopieën van medische dossiers op te vragen. In sommige gevallen moet u een formulier laten invullen door de behandelend arts. Het formulier wordt u in dat geval toegestuurd.

Let op: Houdt u er rekening mee het verzamelen van bewijsdocumenten veel tijd kan kosten. Ook kan in bepaalde gevallen een vergoeding worden gevraagd door de artsen en/of ziekenhuizen. Voor meer informatie, kijk bij Achtergrondinformatie/Kosten maken.

Op deze site vindt u de informatie die nodig is om uw aanvraag te kunnen doen. Vindt u toch geen antwoord op uw vragen? Dan kunt u hulp inroepen van het DES Centrum.

Top

Versturen aan het DES Fonds

Maak een kopie van de bewijsdocumenten voor uzelf. Als u alle gevraagde bewijsdocumenten hebt verzameld, stuurt u deze met het toegezonden en ingevulde formulier op aan het DES Fonds.

Top

En dan?

Als u de bewijsdocumenten hebt geleverd aan het DES Fonds, wordt uw aanvraag beoordeeld. Mogelijk wordt u tijdens de beoordelingsperiode nog gevraagd aanvullende informatie te sturen.

De beoordeling wordt in principe binnen 4 maanden uitgevoerd.

Top

Toelichting: soorten bewijsdocumenten

 1. Bewijs DES-blootstelling

  N.B. Als u eerder een voorlopige uitkering hebt ontvangen, hoeft u de blootstelling niet opnieuw te bewijzen.

  Om de DES-blootstelling van uw moeder aan te tonen, kunt u verschillende soorten bewijsdocumenten aanleveren. Voor meer informatie over bewijs DES-blootstelling, zie paragraaf 5 van Bijlage III van de Vaststellingsovereenkomst.

  Na indienen van uw aanvraag krijgt u van het DES Fonds instructie over de documenten die u dient aan te leveren.

 2. Bewijs vroeggeboorte

  N.B. Als u eerder een voorlopige uitkering hebt ontvangen, hoeft u de vroeggeboorte niet opnieuw te bewijzen.

  Over de vroeggeboorte dient u bewijsdocumenten te leveren. Uit de documenten moet blijken:

  • dat u geboren bent uit een zwangerschap die minder dan 37 weken heeft geduurd;
  • hoe lang de zwangerschap heeft geduurd;
  • wat de omstandigheden rond de vroeggeboorte waren. Voor meer informatie over bewijs vroeggeboorte, zie paragraaf 1 van Bijlage III van de Vaststellingsovereenkomst.

  Na indienen van uw aanvraag krijgt u van het DES Fonds instructie over de documenten die u dient aan te leveren.

 3. Bewijs van de vroeggeboortehandicaps

  In de vaststellingsovereenkomst is vastgelegd welke handicaps gerelateerd kunnen zijn aan de vroeggeboorte. Voor meer informatie over de vroeggeboortehandicaps, zie paragraaf 2 en 4 van Bijlage III van de Vaststellingsovereenkomst.

  Over de vroeggeboortehandicaps dient u medische dossiers als bewijsdocumenten te leveren. Uit de documenten moet tenminste blijken:

  • welke van de handicap(s) in de DES-vroeggeboorteregeling u hebt;
  • wat de ernst is van de handicaps.

  Bewijsdocumenten moeten een voldoende duidelijk beeld geven van de oorzaak van de handicaps, de ontwikkeling van de handicaps tot het moment van de aanvraag en daaruit voortvloeiende beperkingen.

Indien u eerder een voorlopige uitkering hebt aangevraagd, zal u in ieder geval worden gevraagd bewijsdocumenten te leveren die een beeld geven van de ontwikkeling sinds de datum van uw voorlopige aanvraag.

Daarnaast dient u informatie te leveren uit uw UWV-dossier als er sprake is van verlies van arbeidsvermogen.

Voor meer informatie over:

 • bewijs vroeggeboortehandicaps:
  zie paragraaf 2 en 4 van Bijlage III van de Vaststellingsovereenkomst.

 • bewijs verlies van arbeidsvermogen:
  zie paragraaf 3 van Bijlage III van de Vaststellingsovereenkomst.

Na indienen van uw aanvraag krijgt u van het DES Fonds instructie over de documenten die u dient aan te leveren.

Top