Print

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing van het DES Fonds op uw aanvraag, kunt u een bezwaarbrief schrijven aan:

het bestuur van het DES Fonds,
Postbus 84037,
2508 AA DEN HAAG.